тел.: 02 963 37 07
ТРИАДА 96 АД
Производство на вино и комасация на земеделски земи